Toisenlainen asuntopolitiikka nyt!

Suomessa on liian kallista asua. Vääränlainen asuntopolitiikka on suomalaisen luokkayhteiskunnan kivijalka. Siksi kutsumme ihmisiä toimimaan.

Omistusasuntojen hinnat ovat nousseet 1990-luvun puolivälistä vuoteen 2008 kokonaiset 100 prosenttia. Nousu on ollut nopeampaa kuin kuluttajahintaindeksin, bruttokansantuotteen, tuottajahintojen, rakennuskustannusten ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehitys.

Hintojen jatkuva nousu näkyy myös vuokrien tasaisena nousuna. Viime vuonna vuokrat nousivat keskimäärin 3,7 prosenttia, pääkaupunkiseudulla vieläkin enemmän. 1990-luvun puolivälistä tähän päivään asuntojen keskimääräinen neliövuokra on tuplaantunut. Tilastokeskuksen tilastoissa niin vapaarahoitteisten kuin Arava-asuntojenkin hintojen kehitys näkyy suorana viivana alavasemmalta yläoikeaan.

Tämä viiva kertoo samalla yhteiskunnallisesta muutoksesta, joka vaikuttaa jokaisen suomalaisen elämään. Se on kasvavan nuorisoasunnottomuuden, lisääntyvien maksuhäiriöiden ja käytettävissä olevien tulojen vähenemisen tarina. Se kertoo asuntolainojen määrän ja koon kasvusta. Se kertoo asumisen eriytymisestä ja eri kaupunginosien eriarvoistumisesta. Viiva edustaa Suomen epäonnistunutta asuntopolitiikkaa.

Asuntopolitiikka on tarjonnut omistajille, sijoittajille, rakennuttajille ja asunnonvälittäjille mahdollisuuden kartuttaa pääomaa ja varallisuutta ihmisten kodintarpeella.

Alati kasvavat asuntojen hinnat ja vuokrat johtavat tilanteeseen, jossa meidän on pakko tehdä yhä enemmän töitä ja ottaa yhä enemmän lainaa kotimme turvaamiseksi. Vuokralla asuvat joutuvat käyttämään jatkuvasti kasvavan osan tuloistaan asumisen kustannuksiin, ja omistusasuntojen hintojen nousu on johtanut velkaantumisen räjähdysmäiseen kasvuun. Suomalaisten kotitalouksien velkataakka on euron käyttöönoton jälkeen kasvanut 40 miljardista 110 miljardiin vuoteen 2010 mennessä. Asuntojen kohonnut arvo on pitänyt velkaantuneet suomalaiset tyytyväisinä, mutta velkataakka on alkanut hallita heidän elämäänsä.

Kiinteistösijoittajat tekevät rahaa ihmisten tarpeella omaan kotiin, samalla kun kansalaiselle on jäänyt asuntovelallisen, vuokralaisen tai asunnottoman rooli. Riittämätön julkinen vuokra-asuntotuotanto on johtanut tilanteeseen, jossa grynderit, välittäjät ja keinottelijat hallitsevat markkinoita.

Vääränlainen asuntopolitiikka on suomalaisen luokkayhteiskunnan kivijalka.

Kalliista hinnoista pääsee eroon vain muuttamalla yhä kauemmas asuinkeskuksista – sinne, mistä halpoja kämppiä vielä toistaiseksi on. Asuntojen hinnat ajavat ihmisiä lähiöihin samalla, kun samojen alueiden palveluita vähennetään ja joukkoliikenteen hintoja korotetaan. Näin tehdään ihmisten asumisesta ja asuinpaikasta politiikkaa.

Kun ei panosteta kouluihin ja päiväkoteihin, työllistämiseen, nuorisotaloihin ja kirjastoihin eikä rakenneta edullisia vuokra-asuntoja eri puolille kaupunkia, sallitaan samalla pienituloisuuden, työttömyyden ja väkivallan alueellinen kasautuminen. Silloin juuri asumisesta tulee yksi niistä välineistä, joilla ihmisiä potkitaan naamaan. Sillä poljetaan ihmisiä asemaan, johon heidän odotetaankin jäävän. Media ja monet poliitikot eivät reagoi kehitykseen vaatimalla palvelujen panemista kuntoon, vaan demonisoivat lähiöitä. Sen sijaan, että puhuttaisiin huonon asuntopolitiikan muuttamisesta, puhutaan palavista ghetoista, häviäjistä, maahanmuutosta ja “yhteiskunnan tuella loisivista”.

Tämän ei ole pakko olla näin, eikä se voi jatkua näin.

Oma koti ja asuinpaikka ovat jokaiselle kuuluvia perustuslaillisia perusoikeuksia. Koti on sosiaalisten oikeuksien ydin, koska se takaa jokaiselle puitteet elämiseen. Siksi asunnon tulee olla jokaiselle maassa pysyvästi oleskelevalle kuuluva subjektiivinen oikeus.

Tämän toteuttaminen on mahdollista, mutta se edellyttää meiltä toimia. Siksi kutsumme kaikki mukaan vaatimaan sellaista asuntopolitiikkaa, joka rikkoo vallitsevat luokkarakenteet. Me vaadimme lisää edullisia vuokra-asuntoja eri puolille kaupunkia ja kuntaa. Vaadimme lähiöihin palveluita ja edullista joukkoliikennettä. Vaadimme nuorten asunnottomuuteen puuttumista riittävällä määrällä edullisia vuokra-asuntoja sekä asumiseen kestoon, takuuvuokraan ja vuokralaisen työskentelyyn liittyvien vuokraehtojen höllentämisiä sekä nuorille suunnattuja tuetun asumisen palveluita. Me vaadimme asuntopolitiikkaan täyttä suunnanmuutosta, jotta Suomessa vuokralla tai omistusasunnossa asuminen ei maksaisi kohtuuttomasti ja veisi suurinta osaa tuloista.

Me emme halua istua odottamassa asuntokuplan puhkeamista. Siksi vaadimme asuntotakuuta, joka antaa jokaiselle nuorelle subjektiivisen oikeuden omaan kotiin. Vaadimme oikeutta käyttämättömien kiinteistöjen valtaamiseen ja haltuun ottamiseen.

Kutsumme ihmisiä toimimaan nyt!